Polityka prywatności

Polityka prywatności:

  1. Użytkownicy korzystający z Serwisu Fundusze24 akceptują zasady polityki prywatności. 
  2. Serwis Fundusze24 szanuje prywatność swoich Użytkowników. Nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Fundusze24 i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies, jest Administrator Serwisu Fundusze24.
  4. Pliki cookies są niezbędne w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Fundusze24 do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z tych stron internetowych.
  5. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwis Fundusze 24 postępuje  zgodnie z  art. 32 ust. 1 RODO. Przestrzega  zasad ochrony danych osobowych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu.  Serwis Fundusze24 przechowuje zgromadzone dane osobowe Użytkowników jako wydzieloną bazę danych.
  6. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo dostępu do tych treści oraz do wprowadzania zmian.
  8. Serwis Fundusze24 nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisie. Po przejściu do tych serwisów należy zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami.
  9. Wszystkie zmiany w polityce prywatności serwisu Fundusze24 będą niezwłocznie uaktualniane.