Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl FinansoSfera.pl

Spółka Inwestycje.pl S.A. jest notowana na rynku akcji NewConnect. Strona korporacyjna, Centrum prasowe, Relacje Inwestorskie, Nasze portale.

Regulamin serwisu

Serwis finansowy Wortal Funduszy Inwestycyjnych / Fundusze24.pl dostępny również pod domeną wfi.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu – Użytkownikami.

Odpowiedzialność

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem w różne formy dostępnych w Polsce instrumentów finansowych – szczególnie funduszy inwestycyjnych.

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych lub komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej właściciela Serwisu.

Ochrona prywatności

Właściciel serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

Dane uzyskane na drodze dobrowolnej i bezpłatnej rejetracji konta w serwisie są wykorzystywane przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Administrator. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji Administrator będzie przekazywał Informacje Handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich. Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi jw. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@inwestycje.pl.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przesyłania zarejestrowanym użytkownikom wiadomości o charakterze reklamowym.

Posiadanie wielu kont w serwisie jest zabronione. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia powielonego konta bez ostrzeżenia.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Twoje konto

Zaloguj się

Fundusze: top10

  • 7d
  • 14d
  • 1m
  • 2m
  • 3m
  • 6m
  • 1r

© Fundusze24.pl / Wortal Funduszy InwestycyjnychRegulaminReklamaKontaktPolityka prywatności
Profile funduszyWyniki funduszyFundusze akcjiFundusze papierów dłużnychFundusze inwestycji zagranicznychFundusze rynku pieniężnegoFundusze zrównoważoneFundusze stabilnego wzrostuFundusze zamknięteFundusze inne